Wholebody Focusing - Level 1

12 & 26 september | 09u30 - 16u30 | CEL Kessel-LoGendlin heeft voor het eerst het focussen beschreven en hier ook stappen voor uitgewerkt om het aan te leren. Het is als “bevrijdingsbeweging” ontstaan. Zonder expliciete link met een religieus of therapeutisch kader kan iedereen deze manier van zijn en doen leren en kan iedereen iemand daarin begeleiden.

Focusing is een wijze van luisteren waarbij je een milde houding aanneemt tegenover dat wat lijfelijk merkbaar is maar nog geen woorden heeft. Door daar aandacht aan te geven spreken we een innerlijke bron van wijsheid en kracht aan die beweging mogelijk maakt. (Jessica Delooz)

Deze beweging noemen we in het focussen de living forward energie. Het is de voorwaartse richting, de energie die het leven doet stromen, de leven-brengende energie, het doorgaande levensproces, de drijvende kracht voorwaarts. De spirit (Chris Van De Veire)

Voor mij is focussen een brug leggen naar je ziel ( jouw kern, jouw innerlijk weten,…). Hoe vaker je over die brug wandelt hoe meer je jouw zielekracht ook gaat leven. Of dat je voelt dat ze in wezen steeds leeft in jou en dat je dit ook respecteert, er naar handelt.

Wholebody focusing is een vorm van focussen. Bij Wholebody focusing wordt aan het bewegende lijfelijke aspect explicieter aandacht geschonken. Zowel in het ruimte maken door lijfelijk te gronden en toe te komen als tijdens het proces door bewegingen heel expliciet uit te nodigen en heen en weer te gaan met een “mij hier” dat gegrond aanwezig is. Of je meer baadt hebt bij een lijfelijk gedreven bewustzijn en ervaren of meer symbolisch gedreven bewustzijn en ervaren varieert van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. (Karen Whalen en Katrijn Van Loock) Mijn persoonlijke ervaring is dat er op sommige momenten eerder beelden opkomen en op andere momenten eerder bewegingen en vaak een mengeling. Ik vind het belangrijk dat iedereen daar zijn eigen weg in kan volgen.

Bij het focussen heb je vier levels die je kan volgen. In Level 1 Wholebody Focusing ligt de klemtoon op leren gronden en toekomen bij alles wat jij ervaart. We noemen dat de MIJ HIER in het wholebody focussen. Daar bij blijven, observeren lijkt ook op mindfulness en meditatie. Bij Wholebody focusing laat je ook het bewegen expliciet toe en oefen je dit niet altijd alleen maar vaak ook in duo.

Binnen kundalini yoga en in veel andere Oosterse wijsheden wordt het navelpunt (twee duimen onder je werkelijke navel) als de plek gezien om bij je kern te blijven. Tijdens de twee dagen laat ik jullie ook ervaren wat deze traditie van schoonheid in zich heeft dat de ervaring van gronden en aarden kan verrijken. We gaan ook yoga doen. De klemtoon blijft liggen op het focussen en zelf zoeken van een voor jou fijne manier om te gronden.

Bij een level 1 is het de bedoeling dat je nadien kan focussen met een maatje. Zowel tijdens de sessies als nadien liggen hier duidelijke afspraken rond vast. Zoals ieder evenveel tijd, niet praten over de inhoud nadien,….

Waarom eigenlijk zou een mens leren focussen?

Omdat onderzoek aantoont dat op plaatsen waar er gefocust wordt er minder agressie is en mensen beter met mekaar communiceren. Omdat je soms ineens geweldig creatieve ideeën krijgt waar je met je dagelijkse brein niet achter zou komen. Omdat je meer vrede, rust en plezier vindt in jezelf en samen met de anderen rond jou. Het krachtige is ook dat er expliciet aandacht is voor een innerlijk weten en dat er gekozen wordt om daar ruimte voor te scheppen en ook de vrijheid te nemen om het niet te weten, pauze te nemen,…. Wat wel ingaat tegen ons maatschappelijk leven. Een gemeenschap van mensen die focussen geeft ook verbinding met anderen die dit ook belangrijk vinden en kiezen om die ruimte samen te vrijwaren.


Wanneer: 12 & 26 september 09u30-16u30
Prijs: 220 euro voor beide dagen | lunch zelf te voorzien | Thee, koekjes, fruit en noten ter plaatse
Locatie: CEL - Gemeentestraat 227, 3010 Kessel-Lo
Meer info: call chat 0486/48.64.94 of email e-mail